Wat kun je verwachten van de Cito?

Cito-toets

De Cito-toets is een belangrijke toets voor kinderen in groep 8 van de basisschool. Wat kun jij allemaal verwachten van deze toets?

Score

Uit de Cito-toets rolt een Cito-score. Die score is erg belangrijk, want die kan het verschil maken tussen voortgezet onderwijs niveaus. Lees er hier alles over en wordt wijzer in de Cito.

De Cito-toets wordt op alle basisscholen in Nederland verplicht afgenomen, sinds staatssecretaris Dekker en minister Van Bijsterveld dit als wet invoerden in 2015 (Bron: )

Tegenwoordig is de Cito-toets onderverdeeld in een basis en een niveautoets. Het voordeel daarvan is dat iedereen de toets op een eigen niveau kan maken. Dit heeft voor de uitslag overigens geen consequenties.

De Cito bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

  • taal
  • rekenen

In taal worden kinderen getoetst op hun vaardigheden rondom spelling, onder meer werkwoorden, zindsdelen en woordsoorten passeren hierbij de revue.

Binnen rekenen wordt de strategie getoetst die kinderen gebruiken om rekensommen en vraagstellingen op te lossen. Het niveau verschilt, waardoor er een goed beeld naar buiten komt van het niveau van het kind.\


Voorbereiden

Een goede voorbereiding op de Cito-toets kan een groot  verschil maken. Een Citotrainer of het oefenen van de Cito-toets kan heel goed werken om het beste uit de toets te halen.

Met voorbereiden leren kinderen de vragen kennen die aan bod komen, maar kunnen zij ook nog eens extra oefenen met de vaardigheden die ze nog niet optimaal beheersen.


Doel van de Cito-toets

Het doel van de Cito-toets is om een soort eindexamen af te nemen onder basisschoolleerlingen, voordat zij aan de middelbare school beginnen. De score is dan voor het voortgezet onderwijs het vertrekpunt. De basisschool kan met de score het niveau van kinderen afsluiten.

Het tweede doel is de Cito-score, die gebruikt kan worden om kinderen op niveau in te delen in het voortgezet onderwijs.